Publicerad: 11 februari 2015

Nyhet

Sjukskrivningsmiljarden för 2014 fördelad

Nu är resultatet för Sjukskrivningsmiljarden 2014 klart. Alla landsting får del av satsningen även om den totala ersättningen till landstingen är mindre än föregående år. 

Alla landsting tar del av "Sjukskrivningsmiljarden" 2014. Drygt 500 miljoner kronor, av möjliga 800 miljoner, betalas ut till landstingen i februari.  

Ulrika Johansson, sektionschef SKL.

– Det är roligt att se att alla landsting har klarat intentionerna kring de fyra första villkorade delarna i överenskommelsen och att vi kan se så många positiva framsteg i kvalitetsarbetet med sjukskrivningsfrågan. Dessutom att arbetet med elektroniska läkarintyg går så snabbt framåt i de flesta landsting, säger Ulrika Johansson, chef på sektionen för hälsa och jämställdhet på Sveriges Kommuner och Landsting.

En del pengar av miljarden går dessutom till fortsatt nationellt utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsöverföring. Den rörliga delen som bygger på förändringen i sjukfrånvaro i respektive landsting ger inte så mycket utdelning i år. Det beror dels på att det är en ny beräkningsmodell men också på att sjukfrånvaron generellt har ökat i hela landet under perioden.

Fakta

Läkare och patient.
  • Sjukskrivningsmiljarden är en överenskommelse mellan SKL och staten för att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess samt att öka landstingens drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan.
  • Den aktuella överenskommelsen för 2014–2015 innebär att en miljard per år satsas. Majoriteten av dessa pengar, 808 miljoner, var möjligt för landstingen att kunna ta del av för kvalitetsarbetet med sjukskrivningar 2014.
  • Överenskommelsen utgörs av en rörlig del som bygger på förändringen av sjukskrivningstalen i respektive landsting. Den andra delen utgörs av olika villkor där landstingen genomför vissa konkreta åtgärder/insatser.
  • 2015 innebär en fortsättning kring flertalet områden och insatser för att få in sjukskrivningsfrågan i landstingens ordinarie strukturer och rutiner.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot