Publicerad: 12 december 2014

Nyhet

Skärp lagen för hot mot demokratin

Hot och våld mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin och SKL kräver en lagändring för att komma tillrätta med de stora problem som finns inom området.

Två poliser som diskuterar med två politiker.

Torsten Angervåg, chefsåklagare vid Åklagarkammaren i Norrköping har kartlagt och analyserat 27 stycken domar som rör hot eller våld mot förtroendevalda. Detta får ses som relativt få domar i förhållande till antalet förtroendevalda som anger att de blivit utsatta för brott i Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport "Politikernas Trygghetsundersökning 2013".

Utredaren anser att förutsättningarna är goda för att bättre kunna utreda och lagföra brott inom ramen för gällande lagstiftning. Utredaren ger exempel som att en checklista bör tas fram, tydlig kodning vid upptagning av anmälan samt åklagarledd förundersökning och system för att tydliggöra gärningsmannens motiv.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi instämmer i att det finns utrymme för att utveckla och skapa bra rutiner för hur polis och åklagare kan arbeta. Men det räcker inte. Det krävs en förändrad lagstiftning, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Hot och våld mot förtroendevalda eller deras familjer är ett allvarligt hot mot demokratin. Det kan leda till att människor avstår från att ta politiska uppdrag eller väljer att hoppa av de uppdrag som de har i kommunen, landstinget eller regionen där de bor, säger Anders Knape.

Hämta yttrandet: "Kartläggning och analys av domstolarnas bedömning av straffvärdet för brott som rör hot och våld mot förtroendevalda (Ju2014/4250/D)" (PDF, nytt fönster)

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot