Publicerad: 23 juni 2014

Nyhet

Skärpta krav på avfallsinsamling

SKL vill att det ska bli enklare för invånarna att sortera avfall så att det hanteras på ett miljövänligt sätt. Regeringens förslag om att skärpa kraven på producenternas insamling av förpackningar och tidningar från hushållen kan ge den effekten.

Regeringens förslag om avfallsinsamling

– Regeringens förslag har förutsättningar att leda till det vi vill ha – en bättre fungerande insamling, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Invånarna vill gärna sortera avfall, men det behöver bli enklare, anser SKL. Till exempel behövs det fler insamlingsplatser nära hushållen.

– Det är därför bra att regeringen vill skärpa kraven på producenternas insamling. Vi ser positivt på att man vill höja nivåerna för hur mycket förpackningar och tidningar som ska samlas in och att det ska ske mer hushållsnära, säger Anders Knape.

Regeringen betonar också att kommunerna och producenterna kan teckna avtal om hur insamlingen ska gå till, till exempel om att kommunerna genomför insamlingen.

– En del kommuner har jobbat med sådana lösningar och på så vis förbättrat insamlingen. Nu ser vi fram emot ett utökat samarbete med producenterna, säger Anders Knape.

Fakta

Ansvaret för att samla in tidningar och förpackningar från hushållen ligger på producenterna. De sköter dock inte insamlingen på egen hand, utan anlitar organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

SKL:s arbete med avfall

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot