Publicerad: 29 maj 2015

Nyhet

Skatteregel hotar kommunala bolag

Den ändring i inkomstskattelagen som kom till för att stoppa
skattesmitare får allvarliga konsekvenser för kommunala bolag som nekas ränteavdrag på sina lån.

Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting.

Sveriges Kommuner och Landsting skickar nu en skrivelse till regeringen med en uppmaning om en ändring i inkomstskattelagen, den så kallade ventilen. Om ändringen inte görs kommer det att medföra att kostnaderna för den externa upplåningen ökar med betydande belopp.

- Vi har redan sett exempel på att kommunala internbanker avvecklats. De farhågor vi hade när lagen ändrades har besannats med resultatet att den offentliga verksamheten blir dyrare. De extra kostnaderna gör att pengar kommer att gå från kommuner och landsting till privata långivare. Vi vill hellre använda pengarna i verksamheterna, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Skatteverket restriktivt

SKL har flera gånger påpekat att kommuner, landsting och regioner inte lånar ut medel till sina företag av skatteskäl.

- Det handlar helt enkelt om bättre villkor på de finansiella marknaderna, minskade finansiella risker, bättre kompetens och effektivare hantering, säger Lena Micko.

Skatteverkets hållning har blivit allt mer restriktiv och viktiga aspekter har inte beaktats i det nya ställningstagandet. För att få ett juridiskt bindande besked har bland annat Växjö Kommunföretag AB ansökt om förhandsbesked. Högsta förvaltningsdomstolen har dock både i detta och flera liknande ärenden kommit fram till att frågorna inte lämpar sig att prövas på det sättet. Möjligheten att få frågan juridiskt prövad på förhand är därför i praktiken stängd.

140 miljarder

- Om man inte får gehör för yrkandena om avdragsrätt hos skattemyndigheten är bolagen hänvisade till den ordinarie skatteprocessen i förvaltningsdomstolarna. En process som kan ta många år och har oviss utgång, säger Lena Micko.

En sådan osäkerhet är av flera skäl inte acceptabel. Det är inga småsummor det handlar om. De kommunala bolagen har lånat runt 140 miljarder kronor av sina ägare. Det är ränteavdragen för dessa lån som frågan gäller.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot