Publicerad: 4 december 2014

Nyhet

SKL analyserar den beslutade budgeten

Riksdagen har beslutat att alliansens budgetförslag ska gälla under 2015. SKL har analyserat några av de större skillnaderna mellan regeringens förslag till budget och alliansens budget.

Bettina Kashefi, chefekonom på SKL.

Den 3 december beslutade Riksdagen att ställa sig bakom allianspartiernas förslag om budgetramar och riktlinjer för den ekonomiska politiken.

Därmed sa riksdagen också nej till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1). Riksdagens utskott behandlar nu budgeten kring allianspartiernas förslag till anslag inom respektive utgiftsområde. Detta kan alltså innebära att förslag på generella och riktade statsbidrag kan förändras.

– Det är ännu för tidigt att säga vilka konsekvenser detta får för kommuner och landsting, säger Bettina Kashefi, chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot