Publicerad: 23 mars 2015

Nyhet

SKL är positiv till regionbildning

– SKL har länge drivit frågan om större regioner och det är bra att regeringen nu visar ett större intresse för frågan, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Människor i stadsmiljö med en buss i bakgrunden.

Idag presenterade regeringen ett förslag om att utse förhandlingspersoner som får i uppgift att tillsammans med berörda parter skapa nya regioner. SKL har länge drivit frågan eftersom den regionala indelningen behöver ändras. De flesta samhällsfrågor berör fler än bara ett län och människor rör sig över större områden och över länsgränser än tidigare. Utvecklingen inom hälso- och sjukvården kräver också större resurser för att klara att ge en likvärdig vård och då behövs större regioner.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det fortsatta arbetet måste dock ske i nära samverkan med kommuner och landsting. Det är också viktigt att det inte bara är länsstyrelsernas organisation som ses över inom staten utan även övriga myndigheters organisation, säger Anders Knape.

–  Det är bra att regeringen ser att detta måste gå i etapper och att de landsting som vill ta över det regionala utvecklingsansvaret får göra det, säger Anders Knape.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot