Publicerad: 16 juni 2014

Nyhet

SKL delat positivt till förslaget om samlad kunskapsstyrning

SKL tillstyrker i huvudsak förslagen i utredningen "En samlad
kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst".          

För närvarande pågår en reformering av de olika myndigheter som på olika sätt verkar inom området hälso- och sjukvård och socialtjänst. Förslaget till samlad kunskapsstyrning har fyra huvudkomponenter:

Bilda ett Kunskapsstyrningsråd för en breddad, effektiv och samordnad kunskapsstyrning. Ett strategiskt råd där generaldirektörerna för åtta myndigheter, däribland Socialstyrelen och Inspektionen för vård och omsorg, ingår. Detta säger SKL ja till. Dock anser SKL att även Myndigheten för delaktighet ska tillhöra rådet.

SKL är däremot kritiskt till förslaget att inrätta ett rådgivande organ, Huvudmannagruppen, med tre förtroendevalda från landstingen och tio från kommunerna.

– Vi anser inte att det tillräckligt väl avspeglar ett nödvändigt mandat från huvudmännen. Det är viktigt med kontaktytan mellan myndigheterna och huvudmännen, men där erbjuder SKL redan idag en struktur för det, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

I förslaget ingår även en gemensam författningssamling för de åtta myndigheterna som ska kunna kungöra sina föreskrifter i Socialstyrelsens författningssamling. Detta säger SKL ja till.

"Kunskapsstyrning är de åtgärder som ledningen vidtar för att systematiskt stödja, värdera och implementera viktiga förändringarna med hjälp av den bästa tillgängliga kunskapen som produceras för hälso- och sjukvård och socialtjänst".

Yttrandet "En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst" (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot