Publicerad: 3 april 2014

Nyhet

SKL positiv till regeringens cancersatsning

Regeringen föreslår i kommande vårproposition ett anslag på 2 miljarder på fyra år för att korta väntetiderna i cancervården.

– SKL välkomnar att regeringen är beredd att satsa stora resurser på att lösa en fråga som är central för både patienter och personal i cancervården. Att komma till rätta med för långa väntetider både kräver och förtjänar särskild uppmärksamhet och särskilda resurser, säger Mats Eriksson, ordförande i SKLs sjukvårdsdelegation.

Strävan att korta väntetider inom cancervården är en högt prioriterad del av det arbete som görs i landsting och regioner i enlighet med cancerstrategin och med stöd av regionala cancercentrum.

Cancer är en svår sjukdom med komplexa utrednings- och behandlingsprocesser som involverar och påverkar såväl primär- som sjukhusvården. Antalet patienter som insjuknar i och överlever sin cancer ökar dessutom för varje år, vilket ställer allt större krav.

Med de uppgifter som är tillgängliga idag är det ännu tidigt att ge detaljerade kommentarer till regeringens förslag.

Inom ramen för regionala cancercentrum (RCC) har arbete pågått med att utveckla redovisning av väntetider och patientrapporterade mått, baserat på de kvalitetsregister som sedan länge funnits inom cancervården. Detta kan nu utgöra en bra grund för arbetet, men måste fortsätta att utvecklas.

SKL har nyligen tagit fram och stöttat landstingen i att införa kvalitetssäkrade system för uppföljning av vårdkedjor, som bland annat omfattar diagnostik. Uppgifterna samlas i den nationella väntetidsdatabasen hos SKL, vilket möjliggör för landstingen att löpande följa väntetiderna. Detta kan vidareutvecklas för cancervårdens del. Systemen möjliggör även uppföljning av eventuella undanträngningseffekter.

SKL:s arbete med cancer
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot