Publicerad: 29 oktober 2014

Nyhet

SKL:s råd om ebolautbrottet

SKL har tagit fram en vägledning med syfte att stödja landsting, regioner och kommuner i frågor som rör utbrottet av ebola. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vägledning kring ebolautbrottet (uppdateras kontinuerligt)

I SKL:s vägledning beskrivs villkor vid utlandstjänstgöring för anställda eller tjänstlediga från region, landsting, kommun och räddningstjänst. Vidare framgår information om hanteringen vid ett eventuellt ebolautbrott i Sverige, de delar som berörs är bland annat rapporteringsskyldigheten, skyddsutrustning och avfallshantering.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot