Publicerad: 1 april 2015

Nyhet

SKL:s skolanalys för att vända skolresultaten

I en ny satsning erbjuder SKL ett analysstöd till kommuner som under en längre tid haft svaga eller vikande skolresultat.

Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

– Det första steget är att SKL gör en analys i kommuner som behöver förbättra sina skolresultat. Tillsammans med våra sakkunniga prioriterar sedan kommunen förändringar i verksamheten, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL:s skolanalys handlar om att bli bättre på att analysera skolans resultat och utvecklingsbehov. Alla led i styrkedjan – politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare – ska delta i förändringsarbetet.

– Satsningen bygger på att kommuner vänder sig till SKL och anmäler sitt intresse. Det är viktigt att det är kommunen som äger processen. SKL:s roll är att vara ett stöd utifrån vår kunskap om skolutveckling, säger Per-Arne Andersson.

Varaktig förbättring på kort tid

Lärare som undervisar elever vid ett stort bord.

Erfarenheter från Sverige och andra länder visar att det är möjligt att förbättra elevernas studieresultat på relativt kort tid och uppnå varaktig förändring.

– Det kräver ett lokalt utvecklingsarbete som är väl förankrat i alla led. Det handlar om att stärka den egna förmågan att fatta rätt beslut på rätt grunder, säger Per-Arne Andersson.

Anmälan

Nu öppnar vi möjligheten att anmäla intresse att ingå i satsningen. Under hösten 2015 sker arbetet i ett par pilotkommuner. Under våren 2016 kommer vi successivt att utöka satsningen till flera kommuner.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot