Publicerad: 10 oktober 2014

Nyhet

SKL-vägledning kring ebolautbrottet

SKL har lagt ut vägledning till stöd för landsting och kommuner med anledning av utbrottet av ebola i västra Afrika. Informationen om ebola uppdateras kontinuerligt.

Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

Vägledning och fakta om ebola (uppdateras kontinuerligt)

– Akut söker landstingen stöd i en mängd frågor om alltifrån tjänstledighetsregler för vårdpersonal som vill tjänstgöra i västra Afrika till medicinska frågor kopplade till virussjukdomen ebola, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Informationsmaterial tas fram

Inom SKL arbetas nu fram ett material som ger vägledning i frågor om tjänstledigheter för vårdpersonal, hur löner regleras i utlandstjänst, vilka utbildningar som krävs för arbete i smittområdet med mera.

Sjukhusmiljö. Rum med patient.

– Ett första material blir klart inom de närmaste dagarna. Vi följer sedan utvecklingen av ebola-utbrottet i nära dialog med Socialdepartementet och berörda statliga myndigheter, för att fortsatt kunna tillgodose SKL:s medlemmars behov av information, säger Hans Karlsson.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot