Publicerad: 18 december 2014

Nyhet

SKL välkomnar överenskommelse om rehabgaranti för 2015

SKL är berett att teckna överenskommelse med regeringen om en Rehabiliteringsgaranti för 2015. Totalt ska 750 miljoner kronor fördelas.

Rehabiliteringsgarantin infördes första gången 2008. Målet är att åstadkomma en ökad återgång i arbete eller att förebygga sjukskrivning bland män och kvinnor i arbetsför ålder.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det känns mycket positivt att vi kan fortsätta arbetet med att stödja kvinnor och mäns återgång till arbetslivet, liksom att aktivt förebygga sjukskrivningar, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Regeringen avsätter 750 miljoner kronor för rehabiliteringsgarantin 2015. En mindre del av medlen går bland annat till kvalitetsregister, forskning och utveckling av en teknisk plattform för internetbaserad stöd och behandling samt landstingens anslutning.

Huvuddelen, 712 miljoner kronor, går till direkta rehabiliteringsinsatser, bland annat så kallad multimodal behandling och kognitiv beteendeterapi.

Diagnosgrupperna "icke specifika rygg- och nackbesvär" och "måttlig psykisk ohälsa" står för sextio procent av långa och korta sjukskrivningar.

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Rehabiliteringsgarantin 2015

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot