Publicerad: 30 oktober 2014

Nyhet

SKL välkomnar överenskommelse om strukturfonder

SKL välkomnar överenskommelsen som EU-kommissionen och regeringen har nått om hur europeiska struktur- och investeringsfonder ska användas i Sverige de närmaste sju åren.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Överenskommelsen öppnar upp för att program inom exempelvis regional- och socialfonden också snart kan godkännas av kommissionen.

– Överenskommelsen har varit efterlängtad. Struktur- och investeringsfonderna är en viktig finansieringskälla för många utvecklingsarbeten i regionerna. Vi ser nu fram emot att planerade insatser kan påbörjas, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

– Vi ser särskilt positivt på att insatser för att förenkla användningen av innovationsupphandlingar nu snart kan starta. Genom att använda upphandlingar som främjar innovation kan kommunerna och landstingen öka förnyelsen i den offentliga sektorn och stärka näringslivets konkurrenskraft. Det är bland annat viktigt att utveckla e-förvaltningen och e-hälsan ytterligare för att höja kvaliteten i de offentliga tjänsterna, säger Anders Knape.

Viktiga insatser för ungas etablering i arbetslivet

Socialfonden kommer också att möjliggöra viktiga insatser för att underlätta ungas etablering i arbetslivet, bland annat genom utbildningsinsatser, praktik och matchning till arbete. Tre svenska programområden kommer dessutom att få del av kommissionens sysselsättningsinitiativ för unga, som innebär extra medel utöver de som finns tillgängliga inom Socialfonden.

Sammantaget handlar det om närmare 67 miljarder från Regionalfonden, Socialfonden, Landsbygdsfonden och Havs- och fiskerifonden.

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot