Publicerad: 10 juni 2014

Nyhet

Skolan behöver ge elever rätt stöd, inte mer sanktioner

Skollagen ger tillräckliga sanktioner för att hantera stökiga situationer i skolan. Men i grunden är utmaningen att skapa goda relationer mellan rektor, lärare och elever. Det var deltagarna på SKL:s seminarium om skolan överens om.

Samtidigt som flera undersökningar visar att elever och lärare trivs i skolan, så är medierna fulla med beskrivningar av bråk och larm. Att en och en halv miljon elever ger olika bilder är naturligt, men vilka är de bästa vägarna till trygghet och studiero?

– En samlad bild från panelen är att ta del av den forskning och den beprövade erfarenhet som finns. Många skolor har goda rutiner som alla kan lära av. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen, säger Maria Stockhaus, ordförande för SKL:s utbildningsberedning.

Några exempel på konkreta åtgärder för ökad trygghet som panelen nämnde:

  • Ett aktivt och tydligt ledarskap där rektor återkommande lyfter frågan om skolans värdegrund med sitt kollegium. Värdegrunden är en bas för tydliga rutiner.
  • Att ständigt, redan från förskoleklass, involvera eleverna i arbetet med värdegrunden. Det tar tid att bygga relationer.
  • En god kommunikation med föräldrar, både för att få samsyn om undervisningens mål och snabb kontakt efter allvarliga incidenter.
  • Ordentlig introduktion för nya lärare. Relationer med elever och föräldrar upplever nya lärare som det svåraste, och det går heller inte att öva på under utbildningen.
  • Uppfatta och använd sanktioner som ett medel att stödja elever att nå skolans mål – inte som en bestraffning. Kvarsittning till exempel handlar om att ta igen förlorad studietid.

I panelen deltog:
Helena Frieberg, vice ordförande Sveriges Elevkårer
Mimmi Garpebring, förbundsordförande, Sveriges Elevråd
Anna Jändel Holst, utredare, Lärarnas Riksförbund
Jan Jönsson, rektor, Karsby International School

SKL:s arbete med skolan

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot