Publicerad: 4 maj 2015

Nyhet

Skolan behöver samarbete på riktigt

Insatser för att stärka läraryrket, bättre fördelning av resurser och konkret samarbete mellan flera nivåer. Det är några förslag från OECD om vad svensk skola behöver.

Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL.

– Sverige har resurserna och insikten om vad som krävs. Nu behövs ett närmare samarbete mellan skolans huvudmän, staten och professionen. Vi behöver mer gemensam handling, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.  

– Vi är på rätt väg när det gäller lärarnas löner, kollegialt samarbete mellan lärare och bättre resursfördelning mellan skolor. Viljan i kommunerna att förbättra skolan är stor, men det krävs ännu mer engagemang och ansvarstagande från såväl stat som kommunpolitiker, säger Per-Arne Andersson.

Stärka läraryrket

OECD:s rekommendationer handlar framför allt om insatser för att stärka läraryrket: läraryrket behöver värderas högre, lärarnas kompetens behöver förbättras och lönerna öka. En del av denna utveckling kan ske på skolorna; till exempel genom karriärlärare, coachning, kollegialt lärande och tvålärarsystem.

– Statliga kompetensutvecklingsinsatser för lärarna behöver i stor utsträckning utformas så att man kan arbeta och studera samtidigt. Ersättningar för insatser som Lärarlyftet måste höjas för att täcka kommunernas kostnader. SKL tog förra året fram en rapport om strategier för huvudmännen för att klara kompetensförsörjningen av lärare, säger Per-Arne Andersson.

Bättre resursfördelning

Lärare som hjälper en elev.

När det gäller resurser konstaterar OECD att Sverige satsar mycket pengar på skolan, men behöver fördela dem bättre för att stärka en likvärdig skola.

– Både huvudmännen och staten behöver bli bättre på att fördela resurser. För att stödja huvudmännen tog vi förra året fram en vägledning. Statens insatser behöver vara mer flexibla för att ta hänsyn till huvudmännens olika förutsättningar och behov. Annars kan det tvärtemot sitt syfte minska likvärdigheten, säger Per-Arne Andersson.

Bättre system för utvärdering

En av OECD:s rekommendationer handlar om att styrningen och ledningen av skolan behöver stärkas. De föreslår en nationell strategi för att förbättra resultaten i skolan och ett bättre system för utvärdering. – För att förbättra utvärderingen menar SKL att vi behöver se över de nationella proven och bygga ett system där vi kan följa elevernas resultatutveckling över tid, säger Per-Arne Andersson.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot