Publicerad: 1 september 2014

Pressmeddelande

Starkt skatteunderlag trots låg tillväxt

Svensk ekonomi har hittills i år utvecklats svagare än beräknat. SKL skriver därför ned BNP-prognosen från 3,0 till 2,1 procent.

Senaste skatteunderlagsprognos

Jämfört med SKL:s prognos från april är det förhållandevis stora förändringar för BNP-tillväxten i år, men små förändringar av skatteunderlaget. Urholkning av statsbidragen och starkt tryck från demografin försvagar dock kommunernas och landstingens ekonomi.

Den internationella utvecklingen har varit svag och lett till att svensk ekonomi hittills i år utvecklats svagare än beräknat. Trots kraftigt nedreviderad ekonomisk tillväxt i år har sysselsättningen utvecklats bättre än väntat. Det innebär att även skattunderlaget fortsätter utvecklas positivt och växer med 3,5 procent i år och 4,7 procent nästa år.

Kommunernas resultat för hela 2014 förväntas bli ganska gott men cirka 70-80 kommuner kommer med stor sannolikhet att redovisa underskott. För landstingen väntas ett samlat resultat som är nära den nivå som brukar räknas som god ekonomisk hushållning, men ungefär vart femte landsting klarar inte av att ha balans i sin ekonomi.

Bettina Kashefi, chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Nästa år beräknas den ekonomiska tillväxten bli bättre, och BNP växer då med 3,3 procent men inga höjningar av statsbidragen har aviserats. Samtidigt ökar de demografiska behoven kraftigt. Kommunerna förväntas därför inte förbättra resultatet trots ökade skatteintäkter. I landstingen fortsätter kostnaderna att öka, vilket också kan härledas till den snabba befolkningsökningen. Den relativt snabba tillväxten i skatteunderlaget räcker inte till på sikt utan medelskattesatsen kommer öka något samtidigt som resultatet försämras.

– Om resultaten ska utvecklas positivt på sikt förutsätter det att statsbidragen ökar i takt med skatteunderlaget. Annars väntar skattehöjningar eller en lägre ambitionsnivå i verksamheterna, säger Bettina Kashefi, chefekonom och avdelningschef på SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot