Publicerad: 16 september 2014

Pressmeddelande

Stora jobbmöjligheter i vården och omsorgen

Det kommer att behövas ungefär 225 000 nya medarbetare i vården och omsorgen fram till 2023 enligt en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting. Det finns mycket arbetsgivarna kan göra både för att påverka storleken på rekryteringsbehovet och möjligheterna att attrahera rätt medarbetare.

Rapporten Så möter vi rekryterings-utmaningarna i vården och omsorgen (PDF, nytt fönster)

Utsikterna att få jobb är goda för yrkesgrupper som exempelvis läkare, sjuksköterska biomedicinsk analytiker och vårdadministratör. Störst är behovet av undersköterskor i äldreomsorgen.

‑ Framtidsjobben finns definitivt i välfärden. Möjligheterna att få jobba med vård och om­sorg kommer att vara stora i hela landet, säger SKL:s VD Håkan Sörman.

I rapporten beskrivs vad arbetsgivarna gör för att möta rekryteringsutmaningarna. Det kan handla om att utnyttja tekniken bättre, ta vara på äldre arbetskraft, låta flera få jobba mer och skapa bättre karriärmöjligheter. Det är också avgörande för både kvaliteten i verksamheten och för rekryteringsbehovet att kompetens används rätt.

‑ Arbetsgivarna måste hela tiden se över vem som gör vad i vården och omsorgen. Avancerade specialistsjuksköterskor kan frigöra tid för läkare. Logistiker, patientlotsar och kontaktsjuksköterskor i cancervården kan se till att andra yrkesgrupper avlastas, säger Håkan Sörman.

En viktig strategi är att marknadsföra jobben för unga och försöka attrahera nya grupper till jobben. Till exempel är färre än tio procent av medarbetarna i vården och omsorgen män. Samtidigt visar en undersökning som Ungdomsbarometern gjort att var tredje ung man kan tänka sig ett jobb i hälso- och sjukvården.

‑ Det stora intresset för vården och omsorgen är positivt. Vi måste ta vara på det intresset. I år kommer kommuner och landsting att erbjuda över 80 000 unga sommarjobb. Det är bra. Det är viktigt att också satsa på trainee-jobb, exjobb och praktikplatser och att marknadsföra jobben på de arenor där unga finns, säger Håkan Sörman.

Fakta ur rapporten

 • Totalt behövs ca 225 000 medarbetare i vården och omsorgen – kommuner, landsting/regioner samt privata utförare – fram till år 2023. 144 000 till kommunernas verksamheter och 80 000 till landstingens/regionernas.
 • Ungefär 60 procent av rekryteringsbehovet beror på pensionsavgångar. Övriga 40 procent, nästan 90 000, beror på en ökad efterfrågan på vård och omsorg.
 • Utsikterna att få jobb är goda för yrkesgrupper som exempelvis läkare, sjuksköterska – både allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor - biomedicinsk analytiker och vårdadministratör. Störst är behovet av undersköterskor i äldreomsorgen.
 • Rapporten fokuserar på vad arbetsgivarna kan göra både för att påverka storleken på rekryteringsbehovet och möjligheterna att attrahera rätt personer. Hur bra arbetsgivarna är på att använda dessa strategier påverkar också hur många medarbetare som behöver rekryteras, och vilken kompetens dessa behöver.
 • Använda kompetens på rätt sätt
 • Bredda rekryteringen och locka nya grupper till jobben.
 • Låta fler medarbetare jobba mer
 • Förlänga arbetslivet, dvs försöka få unga att komma in tidigare, och äldre medarbetare att stanna kvar
 • Utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation – skapa engagemang
 • Utnyttja tekniken bättre
 • Marknadsföra jobben
 • Visa karriärmöjligheter
 • Underlätta lönekarriär

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot