Publicerad: 22 september 2014

Nyhet

Stora samhällsvinster med samordnat bredbandsnät

Ska Sverige stärka sin position som ledande IT-land behöver ansvaret att äga och förvalta nationella fibernät samlas på en enda organisation.

Anders Knape, ordförande SKL

Det skriver SKL i ett yttrande till en utvärdering av regeringens bredbandsstrategi.

– Sverige har kommit långt i den digitala utvecklingen. Nu behöver vi stärka vår position som ledande IT-land ytterligare. En av de viktigaste åtgärderna är att regeringen samordnar statens ägande av fibernät. Det ingick inte i utvärderingsarbetet att hantera denna fråga, men den bör vara en del av en reviderad bredbandsstrategi, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Staten äger i dag omfattande fibernät, men ägandet är fördelat på flera myndigheter och brister i samordning. Andra delar av det nationella fibernätet ägs av företag som samtidigt erbjuder egna IT-tjänster. Det hämmar konkurrens.

– En studie som Deloitte har gjort på uppdrag av SKL visar att ett samordnat ägande av statens fibernät skulle ge stora samhällsvinster. Fler invånare skulle få tillgång till snabbt bredband, it-kommunikationerna skulle bli säkrare och priserna på bredbandstjänsterna skulle pressas, säger Anders Knape.

I sitt yttrande skriver SKL också att kommunerna behöver kunna bygga ut sina bredbandsnät över kommungränserna, vilket den så kallade lokaliseringsprincipen hindrar dem att göra i dag.

– Kommunerna vill att deras utbyggnad av fibernät ska kunna bli mer effektiv. De vill kunna samverka mer och bygga ut näten över sina geografiska områden. Därför borde fibernäten undantas från lokaliseringsprincipen, säger Anders Knape.

Fakta om fibernät

På samma sätt som det finns nationella och kommunala vägar, finns det nationella och kommunala fibernät. Fibernäten består av kablar som grävts ner i marken och möjliggör supersnabba internet-, telefoni- och tv-tjänster. Näten används också av samhällsviktiga verksamheter. De nationella näten binder samman de kommunala.

Hämta hela yttrandet: ”Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU2014:21)” (pdf-dokument, nytt fönster)

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot