Publicerad: 4 juli 2014

Nyhet

Större ansvar för hbtq-frågor i kommunerna

Sveriges kommuner satsar allt mer för att bättre kunna hantera
hbtq-frågor. Det visar en enkät som Sveriges Kommuner och Landsting
låtit göra tillsammans med RFSL.          

Enkätundersökning om kommunernas arbete med hbtq-frågor (PDF, nytt fönster)

Statistikpresentation av enkätmaterialet (PPT, nytt fönster)

Enkäten, som presenteras vid ett Almedalsseminarium på fredagen, handlar om kommunernas arbete för att ge hbtq-personer ett gott och likvärdigt bemötande. Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan landets kommuner på detta område. En del kommuner har kommit långt medan andra fortfarande har ett stort arbete framför sig. Men det framkommer tydligt att kommunerna tar ett allt större ansvar för att ge både anställda och förtroendevalda ökad kompetens på området.

– Det är nödvändigt för att kunna garantera ett gott bemötande och för att undvika diskriminering, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation.

– Kommunernas engagemang för att motverka diskriminering har ökat. Men vi har fortfarande en lång väg kvar innan dessa frågor är integrerade i alla kommuners vardagliga arbete, säger Ingela Gardner Sundström.

Ulrika Westerlund, ordförande i RFSL håller med.

– Landets kommuner måste börja inkludera ett hbtq-perspektiv i all sin verksamhet. Här finns stor förbättringspotential.








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot