Publicerad: 25 augusti 2014

Pressmeddelande

Sveriges elever är nöjda med skolan

De allra flesta elever är mycket nöjda med skolan och undervisningen. Och för första gången på länge blir fler elever behöriga till gymnasiet. Det visar rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2014.

Öppna jämförelser - Grundskola 2014

Nio av tio elever är trygga i skolan. Flertalet känner en förväntan att de ska nå målen i alla ämnen och att de får stöd i skolarbetet när de behöver. Men ju äldre eleverna blir desto mindre upplever man att skolarbetet ökar lusten till lärande.

– Vår elevenkät visar att eleverna känner trygghet och har viljan att lyckas i skolan. Eleverna är inte skolans problem. Utmaningen är att utveckla undervisningen och få eleverna att känna sig motiverade, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

Positiva resultat i elevundersökningen

SKL:s elevundersökning visar bland annat att:

  • 93 procent av eleverna i årskurs 5 och 92 procent i årskurs 8 känner sig trygga i skolan.    
  • 94 procent av eleverna årskurs 5 och 86 procent i årskurs 8 upplever att de får hjälp när de behöver.
  • Endast 46 procent av eleverna i årskurs 8 tycker att skolarbetet får dem att känna lust att lära sig mer. Motsvarande andel är 74 procent bland eleverna i årskurs 5.

Motivationen är viktig för lärande och skolresultat. Grunden är skickliga lärare och vad som händer i klassrummet. Det är centralt att lärare ger individuell återkoppling av elevernas insatser. Några kommuner i rapporten, med goda resultat i elevenkäten, lyfter fram sitt arbete såväl med kompetenshöjning av lärare som av värdegrundsarbete för att skapa ett bra socialt klimat på skolan.

Fler behöriga och bättre betyg

– För första gången på mycket länge blev fler elever behöriga till gymnasiet. Det är en liten ökning med 0,1 procentenheter till 87,6 procent. Också betygen har förbättrats rejält det senaste året, inte minst för pojkarna. Vi hoppas att dessa förändringar är ett trendbrott, säger Håkan Sörman.

När olika resultat vägs samman i rapporten toppar Danderyd, Täby och Lomma. Nya kommuner på 20 i topp är: Öckerö, Ystad, Karlsborg, Knivsta, Aneby, Boden och Rättvik.

SKL:s modell för att utveckla skolan

Årets rapport beskriver också SKL:s modell för att utveckla skolan. Modellen utgår från SKL:s Matematiksatsning, som 86 kommuner deltar i. Det bygger på ett systematiskt samarbete mellan alla fyra nivåer i kommunen som arbetar med skolan; politiken, förvaltningsledningen, rektorer och lärare. En viktig del är att man arbetar i nätverk med andra kommuner.

– Vår modell är enkel och effektiv. I praktiken handlar det om tät dialog, tydliga mål, fungerande rutiner och inte minst uthållighet. Fokus ligger på att utveckla skolans styrning och ledning utifrån elevernas behov, säger Håkan Sörman.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot