Publicerad: 3 juni 2015

Nyhet

Tvång för kommuner löser inte fördelning av flyktingar

85 procent av alla nyanlända väljer själva var de ska bo. Förslaget att lagstifta att alla kommuner ska ta emot ett visst antal nyanlända löser därför inte den ojämna fördelningen.

Lekpark i ett nybyggt höghusområde.

Arbetsmarknadsdepartementet föreslår ett "kommuntal" för hur många flyktingar som en kommun minst ska ta emot. Tar kommunen emot färre flyktingar så kan kommunen tvingas ta emot sin kvot. Syftet är att få en jämnare fördelning och att individer snabbare ska komma igång med sin etablering. Det ökade behovet av bostäder ska bland annat mötas med stimulanser att bygga fler hyresrätter.

– SKL:s styrelse kommer att ta ställning till förslaget. Men redan nu kan vi säga att ett tvång bara kommer att bidra till en jämnare fördelning på marginalen. 85 procent av de nyanlända inom flyktingmottagandet ordnar eget boende och det styr varken kommunerna eller myndigheterna över, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Tre saker krävs

– För att komma till rätta med den sneda fördelningen krävs i första hand tre saker: att EBO-lagstiftningen behöver ses över, att Migrationsverket grundligt samråder med kommunerna om var nya anläggningsboenden kan etableras och att kommunerna ersätts för sina faktiska kostnader, säger Per-Arne Andersson.

Alla kommuner i Sverige tar emot asylsökande eller flyktingar. Ett jämnare mottagande skulle båda gynna individen och kommunerna. På orter med många asylsökande och flyktingar finns problem i form av trångboddhet och arbetslöshet.

Viktig remissrunda

– SKL delar regeringens uppfattning att nyanlända snabbt får ett bra mottagande, som kan leda till utbildning, arbete och bostad. Men det går inte att hoppa över grundorsakerna till varför mottagandet är ojämnt fördelat. Vi ser därför positivt på arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons ord om att noga lyssna på remissinstanserna, säger Per-Arne Andersson.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot