Publicerad: 25 mars 2014

Nyhet

Tvångsvård behöver samlad översyn

Att bli vårdad med tvång kan upplevas som ett av de allvarligaste övergrepp en människa kan utsättas för. Därför är det av yttersta vikt att regelverket är tydligt. SKL fortsätter efterfråga en samlad översyn av Sveriges olika tvångslagar.

Sverige har under många år haft olika typer av tvångslagar för skilda ändamål och situationer. Sammantaget finns idag fem lagstiftningar som möjliggör för samhället att vårda människor mot deras vilja. Lagarna hänger inte alltid samman med varandra och det uppstår också ibland glapp mellan lagarna.

I Uppdrag gransknings program som sänds den 26 mars ser vi ytterligare ett exempel på hur brister i det nuvarande systemet får olyckliga konsekvenser.

– Vård och omsorg måste få tillräckliga befogenheter för att kunna undvika att exempelvis psykisk sjukdom eller utsatt social situation leder till onödigt lidande. Samtidigt ska tvångsvård som inte är absolut nödvändig undvikas, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL.

– Detta är självklart ingen lätt avvägning och det är därför ett tydligt regelverk är så viktigt, säger Hans Karlsson.

SKL saknar en helhetssyn och vill snarast se en parlamentarisk, samlad översyn av alla tvångslagstiftningar. SKL bad redan i december 2011 regeringen om en samlad översyn av all lagstiftning som reglerar samhällets befogenheter att genomföra vård och omsorg mot den enskildes vilja.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot