Publicerad: 4 december 2014

Nyhet

Unik satsning på forskning om behandling i vården

Totalt 300 miljoner kronor går till 23 olika forskningsprojekt när Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning nu fattar sitt första beslut om fördelning av forskningsmedel.

Två forskare som samtalar.

De beviljade projekten spänner över ett brett fält och handlar om behandlingsforskning inom allt från ortopedi till pediatrik. Några av dem involverar även så pass många av Sveriges landsting att de får en nationell prägel. Bidragen ligger på mellan 1,1 och drygt 10 miljoner kronor i upp till tre år.

– Det här är en viktig satsning för hälso- och sjukvården i Sverige, eftersom det behövs mer forskning som är motiverad av patienternas behov, säger Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Genom att landstingen och staten gått samman om denna finansiering öppnas möjligheter för projekt med bredare medverkan som kan ge underlag för förbättrad behandling.

Landstingen och staten finansierar gemensamt

– Det här är en unik satsning, där landstingen och staten för första gången gemensamt finansierar klinisk forskning, säger Mats Ulfendahl, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.

Satsningen ska stödja projekt inom hälso- och sjukvården där man förväntar sig en klinisk tillämpning inom relativt kort tidsperiod. För den här typen av forskning har det tidigare varit svårt att hitta långsiktig finansiering.

Utlysningen, som öppnade i juni i år, är den första inom området och intresset har varit stort; 227 ansökningar kom in av vilka kommittén har beviljat 23.

Satsningen på klinisk behandlingsforskning sker i samarbete med och samfinansieras av landstingen. Syftet är bland annat att förbättra och effektivisera metoder och behandlingar och förbättra samverkan mellan vård, akademi och industri.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot