Publicerad: 4 juli 2014

Nyhet

Vägledning för politikerbesök

Med anledning av ett stort antal frågor gällande politiska besök och relaterade ämnen har SKL inför valen i höst sammanställt en juridisk vägledning för sektorns verksamheter.

Politiska besök i skolorna är vanliga. Nu ser vi också att politiska besök har blivit en allt mer diskuterad fråga i vården, äldreomsorgen och andra verksamheter inom sektorn. Beslut om politiska besök tas lokalt och frågan går ofta direkt till verksamheter, därför har ett juridiskt stöd efterfrågats. I den promemoria SKL publicerar i dag ger vi våra medlemmar en juridisk genomgång som grund till att kunna ta dessa beslut.

Promemoria om politiska besök på arbetsplatsen

– Vi har under våren sett att avvägningarna gällande besök inte alltid har varit lätta att göra. Då både vi på SKL och våra medlemmar ser värdet i att ta emot besök för att berätta om våra verksamheter och det goda arbetet som utförs dagligen vill vi underlätta ställningstagandena för våra medlemmar, säger Germund Persson, chefsjurist på SKL.

Fokus har tidigare legat på besök i skolor, men dessa skiljer sig åt på en grundläggande punkt jämfört med andra verksamheter, nämligen att det ligger inom skolans kunskapsuppdrag*. I den nya promemorian är brukarnas välbefinnande och intresse av integritet mera i fokus liksom sekretessfrågor.

– Även om olika verksamheter vill vara öppna så behöver inte det betyda att besöken ska ske mitt bland patienter, brukare och personal. Patienternas och brukarnas integritet ska komma i första hand. Till exempel kan man fundera på om inte besök kan hållas i en matsal eller ett mötesrum, säger Germund Persson.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot