Publicerad: 29 oktober 2014

Nyhet

Vården säkrare än vi trott

Nya data från Sveriges Kommuner och Landsting visar att antalet patienter som avlider eller får bestående men av vårdskador är avsevärt lägre än tidigare studier visat.

Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen.

SKL:s nya undersökning, där närmare 30 000 journaler granskats under 2013-14, visar att vårdskador kan ha varit en bidragande orsak till att patienten avled i 1400-1800 fall, dvs hälften av vad man tidigare trott.

– Det är glädjande med större träffsäkerhet i bedömningarna. Det bygger på det omfattande granskningsarbete som landsting och regioner lagt stor kraft på, säger Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

Kvarstående utmaningar

– Fortfarande har vi naturligtvis stora utmaningar kvar, men patientsäkerhetskulturen verkar ha satt sig hos våra medlemmar, och det måste vi fortsätta att stödja och utveckla tillsammans, säger Mats Eriksson.

Socialstyrelsen bedömde tidigare, baserat på granskning av närmare 2000 journaler för år 2003-2004, att i cirka 3 000 fall kunde så kallade undvikbara skador ha bidragit till att patienten avled. Cirka 10 000 patienter kunde ha fått mer eller mindre allvarliga och bestående men.

Färre med bestående skador

Även antalet patienter med bestående men är enligt SKL:s undersökning mycket lägre. Totalt beräknar man att cirka 3000 patienter kan ha fått bestående men av varierande allvarlighetsgrad.

En viktig skillnad mellan undersökningarna, som utförts med två olika granskningsmetoder, är att Socialstyrelsen granskade journalerna under ett år och SKL under ett par månader efter vårdtillfället, vilket kan förklara en del av skillnaden när det gäller bestående men.
SKL:s undersökning är 15 gånger större än Socialstyrelsens studie. Över 200 läkare och sjuksköterskor har deltagit i granskningen på landets 63 akutsjukhus.

Över sextio procent undvikbara

Patient som ligger i sjukhussäng och läser tidning.

De dominerande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fall. Granskarna bedömer att mer än sextio procent av skadorna har kunnat undvikas. För flera av dessa skadeområden finns evidensbaserade åtgärdsprogram som SKL tagit fram i förebyggande syfte.

SKL har tidigare visat att merkostnader för extra vårddagar på grund av skador kan kosta över åtta miljarder kronor årligen, säger Mats Eriksson. Men under den senaste 10-årsperioden har också ett intensivt arbete bedrivits för att förbättra patientsäkerheten, något som sannolikt har bidragit till det positiva utfallet.  

SKL:s fullständiga rapport kommer att publiceras i december 2014.

Publikationer

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot