Publicerad: 19 november 2014

Nyhet

Vattenarbete måste bli mer effektivt

Sveriges arbete med att uppnå kraven i EU:s vattendirektiv behöver bli mer effektivt. Staten måste ha en dialog med kommunerna om vilka åtgärder som ska prioriteras.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Det framhåller SKL i ett yttrande till Miljömålsberedningens betänkande om hållbar användning av mark och vatten.

Hämta yttrandet: "Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten" (PDF, nytt fönster)

– Även om vårt vatten generellt sett är av god kvalitet, så behöver kvaliteten bli ännu bättre för att Sverige ska klara EU:s vattendirektiv. Arbetet med att uppnå kraven som EU ställer behöver bli mer effektivt, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

– Programmen som statens vattenmyndigheter tar fram för arbetet måste bli mer konkreta och ha tydliga prioriteringar om vilka åtgärder som behöver vidtas i respektive kommun. I dag vill myndigheterna prioritera allt på en och samma gång. Det fungerar inte.

Prioriteringarna ska göras i nära dialog med kommunerna, anser SKL. I dag finns det ingen fungerande samverkan.

– Det måste även vara klart hur finansieringen ska gå till. I dag har myndigheterna inte mandat att ställa krav på åtgärder som medför extra kostnader. Vi vill att regeringen klargör hur genomförandet av vattendirektivet ska finansieras, säger Anders Knape.

Vänsterpartiet lämnade särskilt yttrande.

Fakta

Vattenreningsverket i Norsborg.

EU:s vattendirektiv anger vilken status medlemsländernas sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten ska ha. De så kallade vattenmyndigheterna, som utgörs av fem länsstyrelser i landet, ansvarar för att Sverige följer direktivet. För att säkerställa att Sverige lever upp till de krav som EU ställer tar vattenmyndigheterna fram program över vilka åtgärder som statliga myndigheter och kommuner behöver vidta i vattenskyddsarbetet.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot