Publicerad: 17 december 2014

Nyhet

Vidareutveckla uppdraget om e-legitimation

SKL efterlyser ett vidareutvecklat uppdrag för svensk e-legitimation. I en skrivelse till regeringen uttrycker förbundet sin oro över den nuvarande utvecklingen.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Hämta skrivelsen om svensk e-legitimation (PDF, nytt fönster)

– Vi ser allvarligt på att man ännu inte lyckats komma i mål med bankernas anslutning till svensk e-legitimation, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

E-legitimation är en viktig del av framtidens infrastruktur. Det är en förutsättning för säkerheten i de digitala tjänster som offentliga sektorn tillsammans med privata utförare erbjuder, och som fortlöpande ökar i antal. SKL har vid upprepade tillfällen framfört kritik mot det nuvarande upplägget, och påtalat vikten av att staten tar ett samlat ansvar för utfärdandet av e-legitimationer.

– Nu kan vi konstatera att E-legitimationsnämndens arbete med att etablera och erbjuda svensk e-legitimation har blivit mycket försenat samt att det kvarstår problem. Något måste göras, säger Anders Knape.

De främsta problemen med det system som nu håller på att byggas upp är:

Man som använder dator.
  • Den korta anslutningstiden. Redan i juni 2016 ska detta vara igång, och då ska många kommuner, landsting och statliga myndigheter hunnit ansluta sig.
  • Att det saknas möjligheter för privata utförare av välfärdstjänster att använda den offentliga lösningen.
  • Att inga av de privata leverantörerna av e-legitimation ännu har anslutit sig till valfrihetssystemet.
  • Att E-legitimationen inte kommer att vara tillgänglig för alla. BankID som framtida leverantör av e-legitimation levererar endast till ägarnas kunder, det vill säga kunderna i någon av de anslutna bankerna.  
  • Avsaknaden av lösning för användning i tjänsten. Användaren är hänvisad till sin privata e-legitimation även om tjänsten utförs i arbetsgivarens namn.

– Regeringen måste vidareutveckla uppdraget till E-legitimationsnämnden, så att vi kan komma tillrätta med dessa brister. Dessutom krävs en överenskommelse med bankerna om anslutning snarast, om vi ska slippa upphandla på nytt för att göra det möjligt att utnyttja BankID efter att nuvarande lösning går ut den 30 juni 2016, säger Anders Knape.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot