Publicerad: 24 februari 2014

Nyhet

Viktiga inspel till bostadsutredningar

Regeringen tillsätter två utredningar med uppdrag att se över hur bostadsbyggandet kan öka. SKL har viktiga inspel till utredningarnas arbete.

En särskild utredare ska bland annat analysera hur kommunernas planläggning för nya bostäder kan öka.

– Kommunerna arbetar aktivt för att det ska byggas fler bostäder, men de möter många hinder och måste få bättre förutsättningar i sin planläggning. Hinder som krångliga bullerregler, inaktuella riksintressen och onyanserade strandskyddsregler gör det svårt för kommunerna att planera för nya bostäder där många vill bo. När det gäller dessa hinder har vi gett förslag på åtgärder som kan öka bostadsbyggandet, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

En annan utredare ska bland annat lämna förslag på hur utbyggnad av infrastruktur och bostäder kan samordnas i storstadsregionerna.

– Vi har redan tagit fram ett förslag på hur det kan gå till. Vi vill att kommun, stat och byggbransch ingår bindande avtal om vad var och en ska göra för att det ska byggas fler bostäder i områden med bostadsbrist. Parterna har ett delat ansvar för att bostadsbyggandet ska öka, säger Anders Knape.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot