Publicerad: 6 november 2018

Nyhet

Anders Knape – ny ordförande för Europarådets kongress

Anders Knape, SKL:s andre vice ordförande, har utsetts till ordförande för Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter.

Anders Knape blir den förste svensk att leda kongressens arbete med mänskliga rättigheter, självstyrelse och rättssäkerhet.

Under tisdagens session i Strasbourg valdes Anders Knape (M) till ny ordförande för Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter, CLRAE. Uppdraget sträcker sig över två år.

– Som kongressens ordförande vill jag stärka arbetet med kommunalt självstyre i hela Europa. Ett framtidsinriktat Europa måste utgå från det lokala och regionala perspektivet, säger Anders Knape.

Anders Knape har varit medlem av kongressen sedan dess tillkomst 1994. Han har varit en aktiv rapportör och de senaste fyra åren ordförande i den lokala kammaren.

I sitt installationstal betonade Anders Knape bland annat vikten av att kongressen stärker sin roll inom Europarådet, utvecklar arbetet med att övervaka efterlevnaden av chartern för lokalt självstyrelse, valövervakning samt arbetar för ökad jämställdhet och mot alla former av våld, intolerans och radikalisering.

 – Kongressen är demokratins väktare som ska säkerställa att medborgarna kan leva och verka i fungerande demokratier. Det kräver respekt för mänskliga rättigheter och starkt lokalt och regionalt självstyrelse, säger Anders Knape

Kongressens huvudansvar är att främja lokal och regional demokrati och stärka det lokala och regionala självstyret. Det är också kongressen som ansvarar för övervakningen av hur Europakonventionen tillämpas i Europarådets 47 medlemsstater.

Anders Knape

Anders Knape

Läs vidare

Sakkunnig

Dominique Faymonville 
Handläggare

Pressjour

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot