Publicerad: 28 oktober 2019

Nyhet

Bra med skärpta krav för alternativ vård och medicin

Det är bra att stärka patientsäkerheten för människor som söker behandling hos utövare av komplementär och alternativ medicin (KAM).

Anders Knape

Anders Knape

Två betänkanden från en utredning, som båda handlar om komplementär och alternativ medicin (KAM), har behandlats av SKL:s styrelse.

– Det behövs en bättre reglering av branschen, och många av förslagen – om de genomförs – kommer att förbättra för de som söker alternativ vård, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL instämmer med utredaren i att det finns ett behov av obunden svensk information om komplementär och alternativ medicin. Men SKL avstyrker däremot förslaget att 1177 Vårdguiden ska ansvara för information till allmänheten via en KAM-portal.

–1177 Vårdguiden måste fredas som en ingång för frågor om hälso- och sjukvård, säger Anders Knape.

Utredningen föreslår att Konsumentverket ska ges i uppdrag att presentera konsumentvägledande generisk information om KAM. SKL menar att detta uppdrag istället skulle kunna vidgas till att omfatta den föreslagna KAM-portalen.

Vill skärpa ytterligare

SKL avstyrker också förslaget att utredande och sjukdomsförebyggande åtgärder inte ska omfattas av förbudet. Orsaken är att KAM-utövares utredning och/eller förebyggande åtgärder kan leda till stora fördröjningar med att uppsöka hälso- och sjukvården och därmed också en fördröjd diagnossättning.

Läs vidare

Sakkunnig

Olle Olsson
Handläggare

Pressjour

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot