Publicerad: 14 mars 2017

Pressmeddelande

Detaljplaneprocessen inget hinder för byggandet

Det tar oftast inte mer än två år att ta fram en detaljplan och de flesta kommuner planerar för fler bostäder än det byggs. Det visar SKL:s nya öppna jämförelser inom detaljplaneområdet.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

– Våra öppna jämförelser visar att i princip alla Sveriges kommuner är väl förberedda för det bostadsbyggande som behövs. Ett bekymmer är dock att byggherrar nästan uteslutande ansöker om bygglov i stora städer och kommuner nära de stora städerna, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Rapporten visar bland annat att:

  • varannan kommun tar fram en detaljplan på ett år eller mindre,
  • det ofta inte tar mer än två år att ta fram en detaljplan,
  • de flesta kommuner planerar för fler bostäder än det byggs,
  • byggherrarna ansöker om bygglov nästan uteslutande i och kring de största städerna – trots att det är brist på bostäder i nästan hela landet,
  • flest planlagda men inte byggda bostäder, i förhållande till befolkningen, finns i landsbygdskommuner med besöksnäring,
  • totalt antogs drygt 3300 detaljplaner i Sverige 2014-2015.

– Även vi är överraskade över att kommunerna är så snabba. De gånger det tar lång tid att få fram detaljplaner beror det sällan på kommunen utan på överklaganden, som hanteras av länsstyrelsen, säger Gunilla Glasare.

Jämförelser inom många områden

SKL tar fram öppna jämförelser inom många olika områden för att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Det är första gången SKL tar fram en öppna jämförelser inom detaljplaneområdet.

Läs mer

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot