Publicerad: 20 september 2019

Nyhet

Individuell mätning spar inte energi

SKL avstyrker ett generellt krav på individuell mätning och debitering (IMD) av uppvärmning i flerbostadshus. Breda svenska erfarenheter visar att det inte bidrar till energieffektivisering.

Anders Knape

Anders Knape

– Individuell mätning och debitering tar bort fastighetsägarens incitament att energieffektivisera. Breda svenska erfarenheter visar dessutom att inomhustemperaturen ökar vid individuell mätning. Regeringen bör med stöd av ett fördjupat underlag avstå från att införa krav på individuell mätning och debitering, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

EU-kommissionen driver ett överträdelseärende mot Sverige för att inte ha infört krav på individuell mätning och debitering (IMD) av uppvärmning och tappvarmvatten enligt EU:s energieffektiviseringsdirektiv. I dag har SKL yttrat sig till regeringen.

Begränsa kraven om de införs

Om det trots allt införs krav på IMD för uppvärmning anser SKL att kraven måste begränsas ytterligare, exempelvis för flerbostadshus som av kulturhistoriska hänsyn har begränsade möjligheter att energieffektivisera.

– Om krav på IMD införs bedömer vi dessutom att det blir svårt för byggnadsnämnderna att prioritera tillsyn av utredning och införande av en i regel tveksam och olönsam IMD i relation till sin kärnverksamhet att underlätta byggande av bostäder, lokaler och infrastruktur, säger Anders Knape.

Fakta

I dag ingår en viss garanterad värme i hyresgästens hyra, vanligen cirka 21 grader. Regeringens förslag om individuell mätning och debitering (IMD) innebär att hyresgästen själv ska reglera och betala för hur mycket värme den använder, medan fastighetsägaren ska installera nya mätsystem och debitera den använda värmen vid sidan av hyran. När detta har testats inom allmännyttan, har de flesta hyresgäster valt en högre innetemperatur än vad som tidigare ingått i hyran, vilket gör att användningen av energi stiger istället för att minska. Samtidigt förlorar fastighetsägaren drivkraften att hålla byggnaden energieffektiv.

Ekonomiskt svaga hushåll riskerar dessutom att behöva spara på värmen och få ett dåligt inneklimat. Det kallas Energifattigdom och ses som ett stort problem i många andra EU-länder.

Läs vidare

Sakkunnig

Andreas Hagnell
Handläggare

Pressjour

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot