Publicerad: 20 december 2018

Nyhet

Lägesbild kommunstyren efter valet

Nu är 231 politiska styren inrapporterade till SKL. Blocköverskridande- och alliansstyren ser ut att öka medan rödgröna minskar. Andelen minoritetsstyren ser ut att bli något högre än 2014.

Inrapporterade politiska styren (231 kommuner), siffror i procent:

År

Allians

Vänster

Blocköverskridande

Sverigedemokraterna

Lokalt parti

Ej svar

2014

31,0

34,1

34,8

-

0,3


2018

37,9

9,3

32,1

0,3

0,3

20

  • Sverigedemokraterna styr ensamt i en kommun, Hörby.
  • Ett lokalt parti styr ensamt i en kommun, Oberoende realister i Hagfors (samma som 2014).
  • Lokala partier är med i styret i 40 kommuner, vilket motsvarar en andel på 18,5 procent.
  • Tre partier innehar merparten av ordförandeposterna i kommunstyrelserna. Socialdemokraterna innehar flest ordförandeposter, 42,3 procent. Moderaterna innehar 31,2 procent och Centerpartiet 18,8 procent.
  • 34 procent av kommunerna ser ut komma att styras i minoritet jämfört med 32 procent under förra mandatperioden.

Fakta

Definition:

Alliansstyre: M, C, L, KD i olika kombinationer med eller utan MP och/eller övrigt icke riksdagsparti (ÖP).

Vänsterstyre: S och/eller V, med eller utan MP och/eller övrigt icke riksdagsparti (ÖP).

Blocköverskridande styre: Ett eller flera borgerliga partier samt S och/eller V med eller utan MP och/eller övrigt icke riksdagsparti (ÖP). SD tillsammans med något eller några partier från de traditionella blocken med eller utan övrigt icke riksdagsparti (ÖP).

SD-styre: SD med eller utan övrigt icke riksdagsparti (ÖP).

Övrigt styre: Övrigt icke riksdagsparti (ÖP)

(Ej svar. Kommuner som ännu inte svarat på SKLs enkät.)

Läs vidare

Sakkunnig

Martin Lidhamn
Handläggare, avdelningen för ekonomi och styrning

Björn Kullander
Handläggare, avdelningen för ekonomi och styrning

Pressjour

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot