Publicerad: 20 september 2019

Nyhet

Regional fysisk planering bör inte regleras i PBL

Regional fysisk planering ska inte regleras i plan- och bygglagen, anser SKL. Det framhåller förbundet i ett yttrande till regeringen.

Anders Knape

Anders Knape

Regionplaner enligt PBL kommer att påverka kommunernas möjlighet att besluta hur mark och vatten ska användas.

– De nya reglerna innebär att en planhierarki införs där regionplanerna kan komma att styra innehållet i kommunernas översiktsplaner och i förlängningen även detaljplaner. En planhierarki motverkar de arbetssätt som har utvecklats mellan regioner och kommuner, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Om en regionplan ska ha ett värde bör den enligt SKL:

  • Frikopplas från plan- och bygglagen.
  • Bygga på samverkan mellan kommuner och regioner.
  • Utgå från de verksamheter som beslutas på regional nivå såsom tillväxt-, infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor.

Läs vidare

Sakkunnig

Gunilla Glasare
Avdelningschef

Pressjour

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot