Publicerad: 25 juli 2018

Nyhet

Stöd och information i läge med värme, torka och bränder

SKL ger stöd till kommuner, landsting och regioner i rådande läge med torka, höga temperaturer och allvarliga bränder i skog och mark samt kring konsekvenser för bland annat vård och omsorg.

Stöd och informationsmaterial finns på skl.se samt på olika myndigheters webbplatser (se länkar nedan).

SKL:s kansli får främst arbetsgivarfrågor, men också juridiska och administrativa frågor. Vi stöttar också i frågor som rör beredskap i förberedande syfte och när behov finns.

Aktuella arbetsgivarfrågor i samband med pågående bränder

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i samband med kriser ansvaret för stöd och samordning på nationell nivå.  På MSB:s webbplats finns mer information, exempelvis om hur kommuner kan ansöka om ersättning för kostnader vid omfattande räddningstjänstinsatser. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Om du som arbetar i kommun, landsting eller region inte hittar svaren på dina frågor hos MSB eller hos andra myndigheter, hör av dig till SKL.

Läs vidare

Pressjour

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot