Publicerad: 20 januari 2017

Nyhet

Vården ska bli oberoende av hyrpersonal

Om två år ska samtliga landsting och regioner vara oberoende av inhyrd
personal. SKL ställer sig bakom den strategi som gemensamt tagits fram.

Alla landsting och regioner har enats om att bli oberoende av inhyrd personal till 1 januari 2019. Då ska hälso- och sjukvården ha en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten.

– Det är viktigt för både patienter och medarbetare att vården blir oberoende av hyrpersonal, säger Lena Micko, ordförande i SKL. Med egna medarbetare skapar vi kontinuitet för patienterna. Det bidrar till tryggare vård med högre kvalitet, ökad patientsäkerhet och lägre kostnader. Med egna medarbetare skapas också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Lokala handlingsplaner

Landstingen och regionerna utarbetar egna handlingsplaner, utifrån sina egna förutsättningar, för att uppnå målet. SKL rekommenderar att respektive huvudman tar politisk ställning
till hur strategin ska tillämpas.

– Vi har försökt minska hyrpersonal tidigare. Den här gången talar enigheten, viljan och bredden av åtgärder för att vi ska lyckas, säger Lena Micko.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot