Publicerad: 11 mars 2015

Nyhet

Fortsatt satsning mot gymnasieavbrott – Plug In 2.0

Projektet Plug In utvidgas till nyanlända i gymnasieåldern och till 15-åringar. Sammanlagt satsas nu 150 miljoner kronor för att motverka skolavbrotten från gymnasieskolan.

Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

– Plug In 2.0 får nu ett ännu tydligare fokus på det förebyggande arbete i skolorna. Många skolor vittnar om färre avhopp och elever som återvänder till studierna när de får mer personligt stöd, tydliga planer och anpassad studiegång. Elevcoacher är ett framgångsrecept, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

För att komma fram bra metoder att få eleverna att stanna i skolan eller att återvända till studier, så har 80 olika projektverkstäder drivits under tre års tid på olika håll i landet. Metoderna som används bygger på evidensbaserad kunskap från tidigare utvecklingsarbete inom Plug In och på forskning inom området.

Fakta

Gymnasieelever som går i en trappa.
  • I Plug In deltar nu sex regioner (Göteborgsregionen, Region Jämtland och Härjedalen, Region Östergötland, Region Kalmar och Region Västerbotten samt Kommunförbundet Skåne, ny för denna period), kommuner (antalet fastställs senare) samt Sveriges Kommuner och Landsting.
  • Projektet inleds med en analys- och planeringsfas och verksamheten beräknas kunna starta under augusti månad. Projektet avslutas våren 2018
  • I Plug In 2.0 satsas ytterligare 150 miljoner kronor. 100 miljoner kommer från Europeiska socialfonden i Sverige (ESF) och 50 miljoner står deltagande regioner och kommuner för.

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot