Senast publicerade sidor på webbplatsen

De femtio senast publicerade sidorna på SKL:s webbplats.

 1. Senast ändrad: 2019-06-25 12.30 • Storlek: 2.1 kB
  SKL / Tjänster / Press / Nyheter / SKL vill ha lagändring för automatiskt beslutsfattande
 2. Senast ändrad: 2019-06-25 11.02 • Storlek: 3.7 kB
  SKL / Tjänster / Press / Nyheter / Kommunernas syn på arbetsmarknadspolitiken
 3. Senast ändrad: 2019-06-25 09.59 • Storlek: 1 kB
  SKL / Näringsliv, arbete, digitalisering / Digitalisering / Principer, arkitektur och säkerhet
 4. Senast ändrad: 2019-06-25 09.56 • Storlek: 43.6 kB
  SKL / Tjänster / Om SKL / Remissyttranden / Äldre remisser
 5. Senast ändrad: 2019-06-25 09.53 • Storlek: 6.6 kB
  SKL / Tjänster / Om SKL / Remissyttranden
 6. Senast ändrad: 2019-06-24 16.25 • Storlek: 561 bytes
  SKL / Arbetsgivare, kollektivavtal / Personal- och kompetensförsörjning / Skola / Fritidshem
 7. Senast ändrad: 2019-06-24 15.46 • Storlek: 3.7 kB
  SKL / Demokrati, ledning, styrning / Mänskliga rättigheter, jämställdhet / Nationella minoriteter
 8. Senast ändrad: 2019-06-24 15.42 • Storlek: 2.5 kB
  SKL / Tjänster / Press / Nyheter / Kömiljard ska minska väntetiderna till vård
 9. Senast ändrad: 2019-06-24 15.39 • Storlek: 5.1 kB
  SKL / Ekonomi, juridik, statistik / Juridik / Civilrätt / Upphovsrätt / Avtal för kommuners musikanvändning
 10. Senast ändrad: 2019-06-24 15.35 • Storlek: 2.5 kB
  SKL / Demokrati, ledning, styrning / Val, maktfördelning / Informationspåverkan
 11. Senast ändrad: 2019-06-24 15.33 • Storlek: 633 bytes
  SKL / Hälsa, sjukvård / Psykisk hälsa
 12. Senast ändrad: 2019-06-24 15.23 • Storlek: 9.4 kB
  SKL / Hälsa, sjukvård / Överenskommelser mellan SKL och regeringen
 13. Senast ändrad: 2019-06-24 15.21 • Storlek: 2.6 kB
  SKL / Hälsa, sjukvård / Kunskapsstöd, vård och behandling / Tillgänglighet i vården, vårdgarantin
 14. Senast ändrad: 2019-06-24 15.21 • Storlek: 1.7 kB
  SKL / Arbetsgivare, kollektivavtal / Arbetsmiljö / Friskare arbetsplatser
 15. Senast ändrad: 2019-06-24 15.05 • Storlek: 1.2 kB
  SKL / Arbetsgivare, kollektivavtal / Personal- och kompetensförsörjning / Skola / Partsgemensamt arbete
 16. Senast ändrad: 2019-06-24 15.05 • Storlek: 945 bytes
  SKL / Näringsliv, arbete, digitalisering / Digitalisering / Leda och styra digitalisering
 17. Senast ändrad: 2019-06-24 14.59 • Storlek: 2.1 kB
  SKL / Hälsa, sjukvård / Strategi för hälsa / Presentationsmaterial
 18. Senast ändrad: 2019-06-24 14.59 • Storlek: 4 kB
  SKL / Hälsa, sjukvård / Strategi för hälsa / Mål och indikatorer till 2022
 19. Senast ändrad: 2019-06-24 14.59 • Storlek: 1.5 kB
  SKL / Hälsa, sjukvård / Strategi för hälsa / Motivering till mål och indikatorer
 20. Senast ändrad: 2019-06-24 14.58 • Storlek: 2.8 kB
  SKL / Hälsa, sjukvård / Strategi för hälsa
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot