SKL i Almedalen

SKL finns på plats under Almedalsveckan 2018 med ledande politiker och tjänstemän. Vi arrangerar tre seminarier måndagen den 2 juli.

Illustration

 Seminarium 1 kl 13.00-13.45:

Rätt använd kompetens lyfter vården

I takt med att befolkningen växer, framför allt bland barn och äldre, så ökar också kraven på välfärdstjänster inom hälso- och sjukvården. Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt kommer att vara viktigt för att säkra kvaliteten i vården framåt.

Hur kan olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården öka samarbetet? Vad innebär rätt använd kompetens för patienter och anhöriga? Hur kan ny teknik och digitala hjälpmedel utveckla vården? SKL presenterar en ny rapport om vikten av att använda medarbetarnas kompetens rätt i hälso- och sjukvården.

Seminarium 2 kl 14-14.45:

Digitalisering utvecklar skolan och stimulerar lärande

Digitaliseringen av skolan handlar om mer än mobiltelefoner i klassrummet eller inköp av nya datorer. Väl integrerad i undervisning och pedagogik kan digitalisering fungera som motivation och hävstång för lärande och på så sätt leda till bättre elevresultat.

Hur kan tekniken integreras i pedagogiken och stimulera lärande? På vilket sätt kan digitalisering användas för att möta lärarbristen och ge en likvärdig undervisning för alla elever? Hur kan vi öka den digitala kompetensen för alla i skolan?

Seminarium 3 kl 15-15.45:

Så klarar vi rekryteringsutmaningen i välfärden

Rekryteringsbehovet i välfärden är betydande samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar. Det är en stor utmaning, men det finns mycket kommuner, landsting och regioner kan göra för att möta detta. Genom att utnyttja tekniken bättre, att fler går från deltid till heltid och att fler jobbar längre så kan rekryteringsbehovet minskas med 180 000 personer de kommande tio åren.

Vad behöver olika aktörer bidra med för att klara välfärdens kompetensutmaning? Vad behövs för att fler medarbetare i välfärden ska arbeta heltid? Vad krävs för att fler ska förlänga arbetslivet med ett par år? Hur kan fler komma snabbare in på arbetsmarknaden?

Här håller vi till

Andra organisationers seminarier

Representanter för SKL medverkar i ett stort antal seminarier under veckan. Mer information om detta kommer. För förfrågningar, se kontaktpersoner nedan.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot