Ingen på sjukhus i onödan

Ingen ska behöva vara på sjukhus i onödan. Det ställer krav på en välfungerande vårdkedja med patientens bästa för ögonen.

Film från seminariet

Referat

Referat från seminariet: Färre på sjukhus kräver omställning av vården

Om seminariet

Hur kan primärvården och sjukhusvården utveckla sitt samarbete? Hur kan vi jobba smartare och effektivare inom vården? Hur kan vi förebygga och minimera överbeläggningar och utlokaliseringar? Hur kan vi hantera och förbättra vårdplatssituationen? Debatt om möjligheter och utmaningar för framtidens vård.

Panel

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL, Annika Strandhäll tf sjukvårdsminister, Ejja Häman Aktell, äldreomsorgschef Skellefteå kommun, Hans Rutberg, tidigare adjungerad professor i patientsäkerhet Linköpings universitet, ordförande i Svenska läkaresällskapets kommitté för säker vård, Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Moderator: Willy Silberstein

Tid och plats

Tid: 3 juli, klockan 14:30-15:30 Plats: Wisby Strand Congress, lokal Vall

Publikationer
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot