Kommunutveckling 2.0 – så klarar vi välfärdsuppdraget

Ett 50-tal kommuner har svårt att klara sina grundläggande åtaganden, enligt civilminister Ardalan Shekarabi. En parlamentarisk kommitté ska nu ta fram en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att klara sina uppgifter.

Film från seminariet

Referat

Referat från seminariet Kommunutveckling 2.0 - så klarar vi välfärdsuppdraget

Vilka är de stora utmaningar och möjligheter som kommunerna står inför? Behöver vi dra nya kommungränser – eller räcker det helt enkelt med en mer långtgående samverkan? Kan man förvänta sig samma service oavsett var man bor? Debatt om hur kommunerna ska klara välfärdsuppdraget i framtiden.

Panel

Carola Gunnarsson, SKL:s arbetsutskott, Ardalan Shekarabi, civilminister, Heléne Fritzon, ordförande för kommittén Stärkt kapacitet i kommunerna, Josefina Syssner, forskare Centrum för kommunstrategiska studier, Po Tidholm, journalist och debattör.

Moderator: Margit Silberstein

Tid och plats

Tid: 3 juli, klockan 16:00-17:00 Plats: Wisby Strand Congress, lokal Vall

Publikationer
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot