SKL i Almedalen 2017

SKL fanns på plats under Almedalsveckan 2017 med flera ledande politiker och tjänstemän. SKL arrangerade tre seminarier. Se sändningarna i efterhand samt läs referaten.

Illustration

Hur förbättrar vi integrationen av nyanlända?

Under 2015 hade Sverige ett mycket stort asylmottagande som kommer att påverka kommunernas arbete under lång tid framöver. En bra integration börjar med ett bra mottagande.

SKL:s ordförande Lena Micko berättar här om SKL:s Agenda för integration med 65 konkreta åtgärder för bättre asylmottagande, integration och etablering.

SKL:s seminarium om integration

En bra integration börjar med ett bra mottagande. SKL:s Agenda för integration listar 65 konkreta åtgärder som syftar till att stärka mottagandet och integrationen av nyanlända.

Seminarium: Hur förbättrar vi integrationen av nyanlända?

Ingen på sjukhus i onödan

Fler måste jobba i sjukvården och med rätt saker. Fler behöver vidareutbildning för att vi ska utveckla vården. Det handlar om friska arbetsplatser och om modernisering och digitalisering av vårdinsatser.

Hör Anders Henriksson, SKL:s 1:e vice ordförande, berätta om hur han ser att vården ska utvecklas och vad han menar när han säger att ingen ska behöva vara på sjukhus i onödan.

SKL:s seminarium om vården

Ingen ska behöva vara på sjukhus i onödan. Det ställer krav på en välfungerande vårdkedja med patientens bästa för ögonen.

Seminarium: Ingen på sjukhus i onödan

Kommunutveckling 2.0 - så klarar vi välfärdsuppdraget

Många kommuner ser ökande behov av samverkan kommuner emellan. Det kan exempelvis handla om att dela på hemtjänstservice eller om att upphandla leverantörer av mat till skola och omsorg. I grunden handlar det om att kommunerna även fortsättningsvis ska kunna ge alla medborgare välfärd av hög kvalitet.

SKL:s Carola Gunnarsson berättar här om vad som behövs för att kommunerna ska klara välfärdsuppdragen framåt.

SKL:s seminarium om välfärden

Ett 50-tal kommuner har svårt att klara sina grundläggande åtaganden, enligt civilminister Ardalan Shekarabi. En parlamentarisk kommitté ska nu ta fram en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att klara sina uppgifter.

Seminarium: Kommunutveckling 2.0 – så klarar vi välfärdsuppdraget
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot