Sociala medier

De flesta kommuner, landsting och regioner finns i sociala medier. SKL har därför tagit fram en juridisk vägledning som stöttar dem i arbetet.

215 kommuner och 20 landsting och regioner hade en Facebooksida, för sin övergripande verksamhet, år 2015. 11 kommunerna och 2 landsting startade sidor under 2015 för den övergripande verksamheten. Dessutom fortsätter engagemanget och antalet följare att öka (2016).

Undersökning om kommuner, landsting och regioner på Facebook (2016)

Kommuner, landsting och regioner måste ta hänsyn till de särskilda krav som offentliga myndigheter har på att hantera information. SKL har därför tagit fram riktlinjer för närvaro i sociala medier som ett stöd till dem.

Riktlinjer för närvaro i sociala medier

SKL finns också i flera sociala medier.

SKL i sociala medier

Informationsansvarig

  • Martin Stockenstrand
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot