Hur kan lärare använda Facebook i skolan

Fråga: Om en lärare på en kommunal skola startar en sluten Facebooksida för elever som behöver läxhjälp. Gäller offentlighetsprincipen för den sidan, det vill säga kan en journalist begära utdrag från gruppen? Kan man sedan radera allt innehåll i gruppen när en kurs är avslutad, eller måste innehållet arkiveras?

Svar: Det går bra att ha slutna grupper på Facebook och liknande sociala medier. Inlägg och kommentarer är att betrakta som offentlig handling, om de inte omfattas av sekretess. Skolan och barn och utbildningsnämnden är ansvariga. Man kan ta bort inlägg och handlingar på en Facebooksida men då krävs gallringsbeslut på vanligt sätt.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot