SKL i sociala medier

Du kan följa och prata med SKL i olika sociala medier. Här finns en lista över Facebooksidor och grupper, Twitterkonton och bloggar som SKL använder.

Facebooksidor

Sveriges Kommuner och Landsting
Här speglar vi aktuella frågor i kommuner och landsting och tipsar om nyheter och debatter.

SKL Smartare välfärd
Följ sidan för att bevaka hur SKL jobbar med digitaliseringen av välfärden och utvecklingen av e-tjänster.

SKL Kultur och Fritid
Skaffa dig inblick i hur SKL bidrar till kommunernas arbete på kultur- och fritidsområdet.

SKL Mänskliga rättigheter
Här bollas frågor, tankar och idéer som rör arbete med mänskliga rättigheter i offentlig sektor.

SKL Näringsliv
En sida för dig som är engagerad i näringslivsutveckling i Sveriges kommuner.

SKL Skola
Här lyfter vi frågor som är viktiga för förskola, grundskola, gymnasiekola och vuxenutbildning.

Sveriges Viktigaste Jobb
Följ satsningen för att stärka arbetsgivarvarumärket i kommuner och landsting. Bli engagerad och inspirerad av det arbete som utförs runt om i landet.

Twitter

SKL
Ta del av SKL:s nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar som delas av presstjänsten på SKL.

SKL Arbetsliv
Följ SKL:s arbete med frågor som rör personal- och kompetensförsörjning, arbetsmiljö och ledarskap.

SKL Barn och unga
Följ SKL:s arbete med barn- och ungas rättigheter.

SKL EU
Ta del av SKL:s arbete med EU-frågor på lokal och regional nivå.

SKL Infrastruktur
Följ SKL:s arbete med trafik- och infrastrukturfrågor.

SKL Kommunikation
Diskutera kommunikationsfrågor med oss på kommunikationsavdelningen.

SKL Socialtjänst
Diskutera och följ SKL:s arbete med socialtjänstfrågor.

SKL Uppföljning
Ta del av frågor kring uppföljning och kvalitetssäkring av välfärden.

Sveriges Viktigaste Jobb
Följ satsningen för att stärka arbetsgivarvarumärket i kommuner och landsting.

SKL Smartare Välfärd
Ta del av tips och diskutera kring en smartare välfärd genom digitalisering.

Informationsansvarig

  • Martin Stockenstrand
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot