SKL i sociala medier

Du kan följa och prata med SKL i olika sociala medier. Här finns en lista över Facebooksidor och grupper, Twitterkonton och bloggar som SKL använder.

Facebooksidor

Sveriges Kommuner och Landsting
Här speglar vi aktuella frågor i kommuner och landsting och tipsar om nyheter och debatter.

SKL Smartare välfärd
Följ sidan för att bevaka hur SKL jobbar med digitaliseringen av välfärden och utvecklingen av e-tjänster.

SKL Kultur och Fritid
Skaffa dig inblick i hur SKL bidrar till kommunernas arbete på kultur- och fritidsområdet.

SKL Mänskliga rättigheter
Här bollas frågor, tankar och idéer som rör arbete med mänskliga rättigheter i offentlig sektor.

SKL Näringsliv
En sida för dig som är engagerad i näringslivsutveckling i Sveriges kommuner.

SKL Skola
Här lyfter vi frågor som är viktiga för förskola, grundskola, gymnasiekola och vuxenutbildning.

Sveriges Viktigaste Jobb
Följ satsningen för att stärka arbetsgivarvarumärket i kommuner och landsting. Bli engagerad och inspirerad av det arbete som utförs runt om i landet.

Twitter

SKL
Ta del av SKL:s nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar som delas av presstjänsten på SKL.

SKL Arbetsliv
Följ SKL:s arbete med frågor som rör personal- och kompetensförsörjning, arbetsmiljö och ledarskap.

SKL Barn och unga
Följ SKL:s arbete med barn- och ungas rättigheter.

SKL EU
Ta del av SKL:s arbete med EU-frågor på lokal och regional nivå.

SKL Infrastruktur
Följ SKL:s arbete med trafik- och infrastrukturfrågor.

SKL Kommunikation
Diskutera kommunikationsfrågor med oss på kommunikationsavdelningen.

SKL Socialtjänst
Diskutera och följ SKL:s arbete med socialtjänstfrågor.

SKL Uppföljning
Ta del av frågor kring uppföljning och kvalitetssäkring av välfärden.

Sveriges Viktigaste Jobb
Följ satsningen för att stärka arbetsgivarvarumärket i kommuner och landsting.

SKL Smartare Välfärd
Ta del av tips och diskutera kring en smartare välfärd genom digitalisering.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot