Grums kommun på Facebook

Intervju med Helena Bergström, kommunikationsstrateg på Grums kommun, om arbetet med kommunens Facebooksida.

Vilken målsättning har ni haft med Grums Facebooksida?

- Vi har haft som mål att skapa engagemang och dialog. Facebooksidan har också till stor del ersatt det forum vi tidigare använde för dialog. Det fungerar bättre på Facebook, eftersom man inte kan vara lika anonym som på ett forum, berättar Helena Bergström.

Vilken typ av innehåll delar ni på sidan?

- Vi har ett ganska brett innehåll. Vi delar egna nyheter från hemsidan och nyheter från lokala pressen. Vi lägger också upp olika evenemang inom kommunen. Även samhällsinformation, som snöröjning och eventuella vattenläckor publiceras på Facebooksidan. Bilder från vårt Instagramflöde är populära inlägg. Bilder från äldreboendena är särskilt uppskattade.

Hur många är ni som jobbar med sidan?

- Vi är tre personer som publicerar på sidan och vi jobbar nära varandra. Vi har en ständig dialog om vad som kan passa att publicera. Tekniska kontoret har en egen inloggning och lägger själva ut den samhällsinformation som publiceras.

Vilka nyttor har ni haft av Facebooksidan?

- När uppdrag granskning gjorde ett reportage om kommunen i mars förra året, så hade vi nytta av sidan. Reportage tog upp negativa saker om kommunen, men då kunde vi bemöta det med fakta, bland annat med Facebooksidan. Vi fick också positiva kommentarer på sidan från invånare.

Vilka utmaningar eller svårigheter har ni stött på?

- Utmaningen är personalresurser. Det tar allt mer tid att bevaka, svara på kommentarer och göra inlägg på sidan. Ledningen förstår behovet av att vi är aktiva på facebooksidan, samtidigt är resurserna begränsade. Facebooksidan är ingen huvuduppgift för någon av oss, utan den ska hinnas med vid sidan om allt det andra. Men överlag fungerar det bra. Vi blir allt bättre på att bemöta inlägg och med filter på vissa ord rensar vi bort olämpliga kommentarer.

Slutligen, har du några tips till andra Facebookredaktörer i kommunerna?

  • Glöm inte bort att det går att annonsera i Facebook. Det räcker bra med små summor. Det har ökat antalet följare för oss.
  • Publicera Instagraminläggen även på Facebook, eftersom de flesta gillar bilder.

Informationsansvarig

  • Martin Stockenstrand
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot