Landstinget i Värmland på Facebook

Intervju med Mattias Karlsson, webbansvarig och Ulrika Svanberg, webbredaktör, Landstinget i Värmland om deras arbete med Facebook.

Hur har ni jobbat med er Facebooksida?

- Förut hade vi två sidor. En sida för 1177 Vårdguiden med enbart hälso- och sjukvårdsinformation och en för Landstinget i Värmland med nyheter och rekrytering. Det gav ganska dåligt med trafik och blev otydligt, så vi valde bort 1177-sidan, berättar Mattias Karlssonoch Ulrika Svanberg.

- Vi fick ett stort uppsving med en serie inlägg, "Här jobbar jag", för ett och ett halvt år sen. Det är personliga intervjuer med anställda som berättar om sig och sitt arbete på landstinget. Inläggen har bilder på medarbetaren och skapas enbart för Facebooksidan. Intervjuerna har fått bra respons, stor spridning och resulterar i nya följare. Syftet är att underlätta för rekrytering av personal och inläggen bidrar också till att medarbetare känner sig bekräftade och sedda.

- Vi har också en planering som följer 1177 Vårdguidens nationella årsplan för egenvård, vecka för vecka. Den innehåller information om säsongsbundna sjukdomar och hälsorisker.

Vad har ni för rutiner och hur många är ni som jobbar med sidan?

- Det är jag som är huvudredaktör och sköter planeringen av innehållet och så hjälper flera på enheten till med att publicera och komma med idéer, säger Ulrika.

- Vi har en egen omvärldsbevakning som stöd för vad vi ska publicera. Just nu, när ekonomin är ansträngd i landstinget, behöver vi ha fingertoppskänsla när vi skriver inlägg om landstinget. En del anställda är oroliga för sina jobb och det kan komma fram i kommentarer på sidan. Om vi går ut med en nyhet om en omorganisation en fredag, behöver vi ha bevakning på Facebooksidan över helgen, säger Mattias.

- Vi tycker att det är bättre att tillåta negativa kommentarer och bemöta dem direkt på sidan, än att de riskerar att spridas vidare till andra sidor som vi inte har koll på.

Vilka nyttor och fördelar ser ni med att använda Facebook?

- Facebook har blivit en allt viktigare informationskanal för att nå allmänheten, som kan sprida inlägg vidare. Det är ett bra komplement till andra kanaler och kan förstärka annan kommunikation, exempelvis för 1177 Vårdguiden när vi gör inlägg baserad på deras information. Vi hoppas också att det är bra för landstingets rekrytering för att visa att det här är en bra arbetsplats.

- Vi ser också att ju fler följare vi får på sidan, ju större räckvidd får vi och kan använda Facebook som en kriskommunikationskanal vid stora händelser som snabbt behöver spridning.

Vad ser ni för svårigheter och utmaningar med er Facebooksida?

- Inget är för svårt. Vi vågar testa! En del medarbetare kan känna sig osäkra och lite ”rädda” och behöver bli trygga i hur Facebook fungerar.

- Får vi frågor och kritik på något inlägg vi publicerar så är det inte ovanligt att våra följare själva går in och svarar. För att övertyga chefer i landstinget om nyttan med Facebook, visar vi dem goda exempel på det vi publicerat.

Vilka tips eller råd skulle ni vilja ge andra landsting eller regioner?

  • Våga köra på!
  • De bästa inläggen har inte varit marknadsförda men har ändå fått bättre spridning än de vi betalat för, vilket beror på att innehållet och bilder är bra. Skapa unikt innehåll för Facebooksidan, det funkar inte att göra copy-paste från en nyhet eller ett pressmeddelande.
  • Använd marknadsförda inlägg. Det kostar inte så mycket. Man kan ange precis var inläggen ska synas geografiskt, för vilket kön och åldersgrupp.
  • Använd schemaläggning. Vi får bäst genomslag för inlägg mellan klockan 18 och 21 på vardagkvällar. Vi tidsstyr de flesta inlägg, det gör jättestor skillnad. Det gör även arbetssättet enklare och effektivare, vi gör oftast hela veckans inlägg på måndagar.
  • Bemöt negativa kommentarer och frågor så snabbt som möjligt. Ha förberedda svar på vanligt förekommande frågor som man snabbt kan använda, då räcker det oftast att stämma av med verksamheten och kanske komplettera några detaljer.
  • Använd gärna statistiken för att lära och bli bättre på vad som fungerar bra och mindre bra, men fastna inte bara i antal ”gilla”, utan se på räckvidd, delningar och andra mätvärden.

Informationsansvarig

  • Martin Stockenstrand
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot