Övertorneå kommun på Facebook

Intervju med Rolf Kummu, kommunchef på Övertorneå kommun, om arbetet med kommunens Facebooksida.

Vad var syftet med att skapa en Facebooksida för kommunen?

- Vi anställde en kommunikatör som fick till uppdrag att ändra bilden av Övertorneå. Facebooksidan ingick i det uppdraget. Vi ville visa upp fördelarna med kommunen och förmedla en känsla av lokal stolthet, och bryta med den ”jantekänsla” som annars kan prägla en kommun med krympande befolkning, berättar Rolf Kummu.

Vilken typ av innehåll har ni publicerat?

- Vi publicerade många bilder, både från verksamheter i kommunen och vackra naturbilder. Vår kommunikatör tog exempelvis flera fina bilder på Torne älv som många uppskattade. Vi fick också in många synpunkter och frågor på sidan om allt möjligt som rörde kommunens verksamhet. Sidan blev på så sätt ett bra forum för dialog med kommuninvånarna.

Har ni haft några utmaningar med sidan?

- Ja, det har varit att hålla bevakning på sidan, så att det inte publiceras olämpliga kommentarer, som exempelvis innehåller personpåhopp. Det är sällan det förekommer, men man måste ändå alltid ha den kontrollfunktionen. Vi tillåter däremot negativa kommentarer om de håller god ton.

Vilken har varit er framgångsfaktor?

- Vi lyckades rekrytera en väldigt bra och engagerad kommunikatör, Göran Lahti, som jobbade självständigt med sidan. Han både bevakade och lade upp bilder på sidan. Göran hade ett väl genomtänkt grundkoncept som han hela tiden följde. Det bestod i att med bilder bidra till ett ökat lokalt engagemang och stolthet. Vi bjöd också in Övertorneåborna till att följa sidan och uppmanade dem att i sin tur bjuda in deras vänner.

Slutligen, har du några tips till andra kommuner som använder Facebook?

- Ja, en förutsättning är att person som jobbar med sidan ska känna ett engagemang för uppgiften. Det behöver vara någon som tycker det är roligt att jobba med en Facebook. Det är också bra att hålla sig till ett genomtänkt grundkoncept. Och slutligen, gör det inte för svårt. Gör inläggen enkla och tilltalande.

Informationsansvarig

  • Martin Stockenstrand
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot