Region Örebro län på Facebook

Intervju med Victoria Rydergård, redaktör för Region Örebro läns Facebooksida.

Vad är syftet med att ni finns på Facebook?

- Vi vill följa med i utvecklingen och finnas där allmänheten finns. Facebook blev ytterligare ett sätt för oss att nå våra medborgare, berättar Victoria Rydergård, redaktör för Region Örebro läns övergripande Facebooksida.

Vilken typ av innehåll delar ni på Facebook?

- Vi försöker skapa en bra mix och publicera ett innehåll som våra följare vill dela. Vi skriver om aktuella frågor som vi skulle vilja ta del av i våra egna flöden. Det inlägg som fått bäst gensvar hittills i år handlar om vinterkräksjukan i "vabruari" (vård av barn i februari). De mest aktiva av våra följare är kvinnor i åldern 35-44 år. För dem blir ett sådant inlägg både igenkänning och aktualitet.

- En annan typ av innehåll syftar till att lyfta fram Region Örebro län som en attraktiv arbetsgivare. Vi publicerar porträtt av medarbetare som berättar om sitt jobb, och lyfter fram personer inom organisationen som belönats för särskilda insatser.

Hur ser era arbetsrutiner ut och hur många är ni som jobbar med sidan?

- Vi är två personer som publicerar inlägg och svarar på kommentarer. Sen har vi en pressgrupp som träffas varje fredag och planerar innehåll för alla kanaler inför kommande vecka. Vi planerar för minst ett inlägg på Facebooksidan per dag. Det tar ett par timmar varje dag att ta fram ett bra innehåll. Sen är vi snabba på att svara, även om det är utanför kontorstid. Det är bättre att besökaren får ett svar om att vi återkommer, än att det är helt tyst från sidan. Vi har som mest besök på sidan mellan kl 21 och 22.

Vilka positiva effekter har sidan haft?

- Det är uppmuntrande för hela verksamheten att våra följare engagerar sig i våra inlägg. När vi gör inlägg med personalen så lyfter vi fram dem som våra vardagshjältar. Det stärker stoltheten hos personalen. Likaså när vi återkopplar responsen på inläggen känner sig personalen peppad.

- Om vi skulle hamna i en kris, så ser vi stor potential i att använda Facebooksidan för att kunna kommunicera snabbt med många. Dessutom är sidan bra för att bygga varumärket Region Örebro län.

Vilka är era framgångsfaktorer?

- Det är att vi är snabba på att svara och att vi svarar på alla kommentarer. En annan sak är att vi bearbetar vårt innehåll så att det passar Facebookflödet. Vi omarbetar exempelvis alltid pressmeddelanden till en mer lättillgänglig version. Dessutom tittar vi på statistiken på varje inlägg och lär oss av hur de tas emot.

Vilka utmaningar har ni stött på?

- En utmaning är att skapa inlägg om regional utveckling. Men det är en svår fråga att väcka engagemang om på Facebook. Här behöver vi bli bättre på att exempelvis skriva om trafikfrågor.

- En annan utmaning är att ju bättre inlägg vi gör, desto mer kommentarer får vi. Det kräver mer resurser.

- Dessutom behöver vi följa utvecklingen när det gäller digitaliseringen, samtidigt som vissa målgrupper inte kommit så långt. Det gör att vi behöver finnas med över hela kommunikationskartan.

Hur ser ert nästa steg ut?

- Vi håller på att ta fram en kanalstrategi för att klargöra hur vi ska kommunicera i olika lägen. Vi håller också på med ett kanaltänk kring vår marknadsföring av oss som attraktiv arbetsgivare. Vi vill nå ut och på sikt kunna rekrytera, men även behålla rätt kompetens. Vi kommer att använda oss av Facebook, Linkedin och även andra kanaler.

Har ni några tips till andra landsting och regioner?

  • Det är viktigt med rätt tonalitet i inläggen. Det går inte att skicka ut ett pressmeddelande rakt av. Det måste omvandlas till att bli personligt.
  • Bra bilder är viktigt. Vi har en proffsfotograf som tar de flesta bilder som vi använder på sidan.
  • Inläggen ska vara mobilanpassade. De bör inte vara för långa och den inledande texten ska kunna fånga läsaren.
  • Svara så att mottagaren verkligen förstår. Det ska vara enkelt och konkret.

Informationsansvarig

  • Martin Stockenstrand
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot