Region Västmanland på Facebook

Intervju med Elin Brozén, verksamhetschef på kommunikationsenheten, Region Västmanland, om arbetet med deras Facebooksida.

Vad är receptet bakom er framgång?

– Vi gjorde ett gediget förarbete där vi tittade på hur andra arbetade. Vi tog fram statistik och tittade på svarsfrekvenser på olika Facebooksidor. Vi diskuterade om kommentarer skulle besvaras utanför kontorstid och vi ägnade mycket tid åt att informera internt. Vi bemötte medarbetares oro kring att negativa kommentarer skulle ta mycket tid och energi att hantera. Men framförallt hade vi en robust innehållsplan när vi startade. Vi hade planerat innehåll för två månader framåt, berättar Elin Brozén.

Vilka mål satte ni för Facebooksidan?

– Vi var försiktiga med att sätta mål i början. Det viktiga var att komma igång med det dagliga arbetet och visa de medarbetare som fortfarande var skeptiska att det fungerar. Vi erbjöd interna utbildningar i sociala medier för att höja kompetensen.

Vilka resurser har ni avsatt för arbete med Facebooksidan?

– Vi har en huvudansvarig för Facebooksidan och ett innehållsteam på två till tre personer som planerar och diskuterar innehåll i alla våra kanaler. Innehållsteamets uppgift är att se var respektive innehåll hör hemma. De träffas ca varannan vecka och sköter mycket av planeringen via en gemensam Outlook-kalender.

Vilka konkreta resultat och nyttor har ni fått med sidan?

- Arbetet med Facebook har blivit en hävstång internt som visar på möjligheterna med sociala medier. Sidan ger också möjlighet till direktkontakt och återkoppling från invånarna. Dessutom blir det ett lyft för organisationen när ett inlägg om verksamheten får positiv återkoppling.

Vilka tips skulle du vilja ge till andra landsting och regioner?

– Det är viktigt att hitta rätt ton och tilltal. Det ska vara lättbegripligt och personligt. Sen behöver man också våga. "Gör och kör!" Lyssna inte för mycket på farhågor och invändningar.

Vad har ni stött på för svårigheter eller utmaningar?

– Det är en utmaning att vara uthållig, att hela tiden jobba fram ett innehåll som passar sidan. En annan utmaning är att hantera förväntningar som hela tiden höjs, som att varje nytt inlägg ska få större genomslag än föregående. Ytterligare en sak är att fortsätta kompetensutveckla sig. Facebook ändras ständigt och det gäller det att hänga med och justera sitt sätt att arbeta.

Informationsansvarig

  • Martin Stockenstrand
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot